Obchodná verejná súťaž - Vytvorenie loga/značky destinácie Slovenský raj

Spoločnosť e-volution, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na vytvorenie loga/značky destinácie Slovenský raj.

Cieľom súťaže je vytvoriť logo/značku destinácie Slovenský raj, ktoré/á sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu pre marketingovú stratégiu a komunikáciu s verejnosťou.

Termín uzávierky podávania súťažných návrhov je 30.12.2013.

Výzvu na predloženie návrhov s bližšími podmienkami si môžete stiahnuť prostredníctvom nasledujúceho odkazu.